"

TamSK ry:n kevätkokous 8.4.2019

TamSK ry:n kevätkokous pidetään 8.4.2019 hallin (Luhtaantie 58, Tre) sosiaalitilassa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Käsitellään hallituksen kevätkokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
9. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti
hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta
10. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24
§:n määräykset

Artikkelin kirjoittaja