"

Talkoo-ohje

Talkoilemisella tarkoitetaan kerhon hyväksi tehtyä työpanosta, joka on tehty esimerkiksi seuran järjestämissä virallisissa tai epävirallisissa kilpailuissa tai kokeissa, näyttelyissä, esteiden tai treenipaikkojen kunnostustalkoissa tai muussa vastaavassa tapahtumassa.

Talkoovelvoite on kaikilla, joilla on hallussaan avain yhdistyksen treenitiloihin, tai joilla on paikka jossakin yhdistyksen säännöllisesti kokontuvassa treeniryhmässä (ei koske agilityn alkeis- tai pentukursseja tai muita vastaavia lyhyempiä kursseja).

Talkoovelvoitteet kesäkaudelta 2019 ovat:

  • Hallituksen jäsenille, kouluttajille, tiimiläisille sekä yhdistyksen toimihenkilöille (ja valmennusryhmälaisille, joilla on koulutusryhmä) 4 tuntia
  • Omatoimitreenioikeuden omaaville (muut kuin hallituksen jäsenet, kouluttajat, tiimiläiset, toimihenkilöt ja em. valmennusryhmiin kuuluvat) 12 tuntia (Talkoovelvoite EI koske maksullisen vakiovuoron tai maksullisia kertavuoroja varanneita, joilla ei ole omia varaustunnuksia eikä oikeutta varailla itse vuoroja!)
  • Ryhmissä treenaaville (riippumatta ryhmäpaikkojen lukumäärästä) sekä valmennusryhmäläisille, joilla ei ole viikottaista koulutusryhmää  8 tuntia
  • Maksimitalkoovelvoite 12 tuntia/henkilö/kausi. Toivottavaa on, että kaikki talkoilevat enemmän kuin mitä velvoite on, jos elämäntilanne sen vain sallii.

Kesäkauden 2019 talkookausi on huhtikuun alusta elokuun loppuun eli talkoiden on oltava tehtynä 1 kk ennen kauden päättymistä, jotta henkilölle voidaan seuraavaksi kaudeksi myöntää ryhmäpaikka ja/tai omatoimitreenioikeudet. Talvikauden talkoot tulee tehdä maaliskuun loppuun mennessä.

Mikäli ryhmäläinen ei huolehdi talkoovelvoitteestaan, ryhmäpaikkaa uudelle alkavalle kaudelle ei myönnetä. Mikäli omatoimitreenaajan talkoot jäävät suorittamatta, poistetaan kulkuoikeudet välittömästi ja niitä saa anoa uudelleen kunhan rästissä olevat talkoot on tehtynä.  Maksimissaan 1 tunnin talkoorästit siirretään automaattisesti seuraavan kauden talkoovelvoitteeseen, mutta sitä suuremmat rästit estävät ryhmäpaikan saannin seuraavalle kaudelle ja ryhmäpaikkaa voi hakea uudelleen vasta kun talkoot on suoritettu

Jokaisen tulee huolehtia itse siitä, että talkoovelvoitteet tulevat suoritettua.

Käytännön ohjeita talkoiluun:

Tulevat seuran järjestämät tapahtumat, joissa talkoita voi suorittaa, näet Tamskin sivuilta, kohdasta Tapahtumat (tapahtumakalenteri). Talkooväkeä kuulutellaan Tamskin vain jäsenille tarkoitetussa FB-ryhmässä TAMSK (vain jäsenille)  sekä TamSK talkoot yleensä viikkoa-kahta ennen tapahtumaa. Talkoisiin ilmoittaudutaan useimmiten suoraan sähköiseen listaan, johon löydät linkin etusivulta.

Talkoisiin voi osallistua talkoovelvollisen puolesta myös esimerkiksi perheenjäsen tai tuttava. Tällöin on talkooilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava sekä talkoopaikalla talkoolistaan kirjattava, kenen puolesta työ tehdään. Jälkikäteen talkoita voi siirtää vain hyvin perustelluista syistä esim perheenjäsenten kesken.

Talkoovelvollisen tulee pitää kirjaa tekemistään talkootunneista, jotta voi tarvittaessa antaa selvityksen niistä talkoovastaavalle. Kannattaa siis merkitä tekemänsä talkootunnit itselleen ylös vaikkapa kalenteriin.

Talkootapahtuman nimetty vastuuhenkilö huolehtii, että talkootapahtumassa on talkoohenkilöistä koottu nimilista. Jokainen talkoolainen merkitsee paikan päällä listaan saapumis- ja lähtöaikansa sekä tekemänsä talkoon keston. Talkoolaiset huolehtivat itse siitä, että tulevat merkityksi talkoolistalle, ja tämä asia on jokaisen omalla vastuulla. Nimi tulee merkitä selkeällä käsialalla! Mikäli huomaa jälkikäteen unohtaneensa kirjata listaan esimerkiksi lähtöaikansa, tulee asiasta mahdollisimman pikaisesti ilmoittaa sähköpostitse talkookirjauksista huolehtivalle henkilölle: tamsktalkoot(a)gmail.com

Talkootapahtuman vastuuhenkilö toimittaa talkoolistan 7 vrk kuluessa tapahtumasta talkookirjauksista vastaavalle henkilölle.

Talkoonimilista-pohja löytyy yhdistyksemme nettisivuilta Lomakkeet – valikosta. Kysymykset talkoovelvoitteista sekä kertyneiden talkoiden määrästä voi osoittaa talkoovastaaville: tamsktalkoot(a)gmail.com.

Yli viiden tunnin talkoopäivinä on mahdollisuus lämpimään ruokaan. Ilmoita halukkuutesi lämpimään ruokaan sekä erikoisruokavaliot alla olevan linkin kautta viimeistään 3 päivää ennen tapahtumaa:

https://goo.gl/forms/MqBGsrMQ3SCyvFKm2