"

Ohjeet omatoimitreenioikeuksien anomiseen

Omatoimitreenioikeudet TamSK Koirahallille

Omatoimitreenioikeutta voivat anoa yhdistyksen jäsenet, jotka ovat toimihenkilöitä, kouluttajia tai yhdistystä kisatessaan edustavia kilpailijoita. Omatoimitreenioikeudet vahvistaa seuran hallitus.

Omatoimitreenioikeuksia haetaan lomakkeella, jossa myös lisää tietoa asiasta. Uuden omatoimitreenaajan tulee tehdä 7 h talkoita ennen kuin kulkuoikeudet saa käyttöönsä. Talkoot voi tehdä missä tahansa seuran talkootapahtumassa.

Omatoimitreenaamiseen liittyviä yleisiä periaatteita

Omatoimitreenaukseen liittyvät yleiset ohjeet löytyvät Omatoimitreenaajan ohjeista Omatoimitreenaaja on velvollinen pitämään jäsenrekisteritietonsa ja kulkuoikeuksia hakiessaan ilmoittamansa yhteystiedot ajan tasalla.

Kulkuoikeudet on tarkoitettu jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön. Omatoimitreenaaja vastaa tiloihin päästämiensä henkilöiden teoista ja tällöin mahdollisista vahingoista.

Jos kulkuoikeudet myönnetään alaikäiselle jäsenelle, niiden käytöstä on vastuussa huoltaja.

Omatoimitreenaaja on velvollinen noudattamaan siisteyttä ja huolellisuutta, huolehtimaan treenipaikoissa olevasta yhdistyksen omaisuudesta ja ilmoittamaan mahdollisesti tarvittavista korjaustoimenpiteistä välittömästi lomakkeella.

Mikäli omatoimitreenaaja eroaa/erotetaan yhdistyksestä tai  omatoimitreenaamisen kriteerit eivät muuten täyty, poistetaan henkilöltä kulkuoikeudet välittömästi.

Omatoimitreenaajan tulee edustaa kilpaillessaan TamSK ry:tä kaikissa niissä lajeissa, joita yhdistyksessä on mahdollista harrastaa (agility, toko, rally-toko, koiratanssi, flyball). Mahdollisuuksien mukaan heidän on myös oltava käytettävissä seuran edustusjoukkueissa esimerkiksi SM- ja piirinmestaruuskilpailuissa.

***

Omatoimitreeneihin oikeutettu on velvollinen osallistumaan yhdistyksen talkootoimintaan. Talkootyöntekijöitä tarvitaan esim. virallisissa ja epävirallisissa kilpailuissa, kokeissa sekä este- ja siivoustalkoissa. Talkoisiin voi osallistua talkoovelvollisen henkilön puolesta myös esimerkiksi perheenjäsen tai tuttava, mutta tällöin on talkooilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava sekä talkoopaikalla talkoolistaan kirjattava, kenen puolesta työ tehdään. Talkoovelvollisen tulee pitää kirjaa kalenterivuoden aikana tekemistään talkookerroista, jotta voi tarvittaessa antaa selvityksen niistä talkoovastaavalle.

Talkoot

Talkoomäärät löytyvät Talkoo-ohjeesta

Jokaisen tulee huolehtia itse siitä, että talkoovelvoitteet tulevat suoritettua. Velvoitteista ei erikseen muistutella.

Talkootapahtuman vastuuhenkilö huolehtii, että jokaisessa talkootapahtumassa on talkoohenkilöistä koottu nimilista. Siihen merkitään talkoolaisen saapuminen ja lähtöaika. Talkoolaiset huolehtivat itse paikan päällä siitä, että tulevat merkityksi talkoolistalle. Talkoiden vastuuhenkilö toimittaa talkootapahtuman jälkeen talkoohenkilölistan talkoovastaavalle.

Talkootapahtumista löytyy tietoa yhdistyksemme nettisivuilta löytyvästä tapahtumakalenterista. Kysymykset talkoovelvoitteista sekä talkookirjauksista  tamsktalkoot(a)gmail.com  mailosoitteeseen sekä kulkuoikeuksia koskevat kysymykset: nastasia.prahl(a)gmail.com