"

Talkoot

TamSKissa olennaisena osana kaikkien lajien kausimaksuun ja omatoimitreenimaksuun kuuluu talkoovelvoite (ei koske kursseja), joka tarkoittaa kesäkaudella 2020 seuraavaa:

  • Jokaisella ohjatussa treeniryhmässä tai omatoimiryhmässä treenaavalla  sekä omatoimitreenioikeuden omaavalla henkilöllä on myös talkoovelvoite, jonka suuruus on seuraava:
    • hallituksen jäsenet, toimihenkilöt, tiimiläiset  ja kouluttajat 3 h
    • Ryhmissä treenaavat (myös valmennusryhmät, joilla ei ole viikkoryhmää koulutettavana) 4 h
    • TamSKia kilpaillessaan edustavat, kulkuoikeudet hakeneet omatoimitreenaajat, joilla on varausoikeudet kalenteriin: 6 h (ei koske kouluttajia, tiimiläisiä eikä valmennusryhmäläisiä)

Talkookausi on kesän osalta huhti- elokuu ja talven osalta syys- maaliskuu eli talkoiden on oltava tehtynä 1 kk ennen kauden päättymistä, jotta henkilölle voidaan seuraavaksi kaudeksi myöntää ryhmäpaikka ja/tai omatoimitreenioikeudet. Koska keväällä talkoiden tekeminen oli mahdotonta, niin talven talkoorästit pitää tehdä loppuun kesäkauden aikana ja vastaavasti kesän talkoovelvoitete on tänä kesänä alhaisempi kuin normaalisti.

Lisätietoja: tamsktalkoot(a)gmail.com

Mitä on talkoilu?

Talkoilemisella tarkoitetaan kerhon hyväksi tehtyä työpanosta, joka on tehty esimerkiksi seuran järjestämissä virallisissa tai epävirallisissa kilpailuissa tai kokeissa, näyttelyissä, esteiden tai treenipaikkojen kunnostustalkoissa tai muussa vastaavassa tapahtumassa.

Talkoovelvoite on kaikilla, joilla on hallussaan kulkuoikeus yhdistyksen treenitiloihin, tai joilla on paikka jossakin yhdistyksen säännöllisesti kokontuvassa treeniryhmässä (ei koske lyhyempiä kursseja).

Jokaisen tulee huolehtia itse siitä, että talkoovelvoitteet tulevat suoritettua.

Mikäli ryhmäläinen ei huolehdi talkoovelvoitteestaan, ryhmäpaikkaa uudelle alkavalle kaudelle ei myönnetä. Mikäli omatoimitreenaajan talkoot jäävät suorittamatta, poistetaan kulkuoikeudet välittömästi ja niitä saa anoa uudelleen kunhan rästissä olevat talkoot on tehtynä.  Maksimissaan 1 tunnin talkoorästit siirretään automaattisesti seuraavan kauden talkoovelvoitteeseen, mutta sitä suuremmat rästit estävät ryhmäpaikan saannin seuraavalle kaudelle ja ryhmäpaikkaa voi hakea uudelleen vasta kun talkoot on suoritettu

Käytännön ohjeita talkoiluun

Talkoisiin voit ilmoittautua useimmiten suoraan sähköiseen listaan. Voit osallistua myös muun kuin harrastamasi lajin talkoisiin.

Talkoisiin voi osallistua talkoovelvollisen puolesta myös esimerkiksi perheenjäsen tai tuttava. Tällöin on talkooilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava sekä talkoopaikalla talkoolistaan kirjattava, kenen puolesta työ tehdään. Jälkikäteen talkoita voi siirtää vain hyvin perustelluista syistä esim perheenjäsenten kesken.

Talkoovelvollisen tulee pitää kirjaa tekemistään talkootunneista, jotta voi tarvittaessa antaa selvityksen niistä talkoovastaavalle. Kannattaa siis merkitä tekemänsä talkootunnit itselleen ylös vaikkapa kalenteriin.

Muista merkitä paikan päällä talkoolistaan saapumis- ja lähtöaikasi. Nimi tulee merkitä selkeällä käsialalla! Mikäli huomaa jälkikäteen unohtaneensa kirjata listaan esimerkiksi lähtöaikansa, tulee asiasta mahdollisimman pikaisesti ilmoittaa sähköpostitse talkookirjauksista huolehtivalle henkilölle: tamsktalkoot(a)gmail.com

Yli viiden tunnin talkoopäivinä on mahdollisuus lämpimään ruokaan. Ilmoita halukkuutesi lämpimään ruokaan sekä erikoisruokavaliot alla olevan linkin kautta viimeistään 3 päivää ennen tapahtumaa:

https://goo.gl/forms/MqBGsrMQ3SCyvFKm2